ASCENSOR
Casa de les Vídues

Client: Ajuntament de Llagostera  |  Any: 2016  |  Senyalització

El centre cultural de la Casa de les Vídues de Llagostera, acull diferents entitats socials i culturals de Llagostera, l’escola d’art municipal, l’espai jove, l’aula d’adults… Per a la senyalització hem optat per una gràfica que transmeti el dinamisme i l’heterogeneïtat d’un espai comú del poble.